Sončne celice za vikend hišo: kako izbrati pravi solarni komplet za vikend?

Sončne celice za vikend hišo: kako izbrati pravi solarni komplet za vikend?

Sončne celice za vikend ali manjšo hišo na podeželju predstavljajo odlično rešitev za vse, ki si želijo večje samooskrbe z električno energijo. Pomena samooskrbe v vseh pogledih se namreč zaveda vse več posameznikov in gospodinjstev, najsi gre za pridelavo lastne hrane ali pa za pridelovanje električne energije za lastno uporabo. Vse pomembneje postaja namreč izkoriščanje obnovljivih virov energije, kamor sodi tudi sončna energija. Sončne celice za vikend naravi ne škodujejo, a dodobra izkoristijo njene danosti. Solarni komplet za vikend ali vašo počitniško podeželsko hišo vam tako omogoča, da sončne celice montirate na streho. Pri tem je važno le, da je bivalna enota pravilno dimenzionirana in ujame večino dnevne svetlobe. Idealna je orientacija proti jugu, precej visok izkoristek pa je možen tudi pri strehah, ki so usmerjene proti zahodu ali vzhodu. Tako sončne celice za hišo omogočajo karseda maksimalen izkoristek in doprinos.

Izkoriščanje sončne energije je povezano s številnimi prednostmi

Sončna energija je vir življenja – brez nje namreč ne bi bilo možno življenje na našem planetu. Hkrati pa gre za odličen obnovljivi vir energije, ki ga je mogoče uporabiti za okolju prijazno pridobivanje elektrike. Izkoriščanje sončne energije je ena od najbolj ekoloških možnosti za pridobivanje električne energije ta hip.

Tako ni presenetljivo, da so na voljo subvencije Eko sklada, katerih namen je spodbujanje odločitve za sončne celice – za vikend ali za hišo. Pri določanju višine subvencije se priznajo različni stroški, povezani z izvedbo projekta, in sicer:

  • strošek nakupa solarnih celic za samooskrbo;
  • strošek montaže in zagona samooskrbne elektrarne;
  • strošek, povezan z električno inštalacijo in z opremo, ki je potrebna za montažo.

Začetna investicija je s pomočjo nepovratnih finančnih sredstev oziroma subvencije Eko sklada precej manjša, kot bi bila sicer. Posledično pa se vložek povrne v krajšem času. Najpomembnejša prednost fotovoltaike za večino uporabnikov so seveda prav dolgoročni prihranki, ki si jih je mogoče obetati.

Solarni komplet za vikend – pomemben korak proti varčnejši oskrbi z energijo

Sončne celice za vikend so lahko dopolnitev primarne solarne elektrarne za samooskrbo, nameščene na strehi vaše hiše oz. primarnega bivališča, s čimer si zagotovite dodatne prihranke. Solarni komplet za vikend pa je lahko tudi prvi korak proti okolju in denarnici prijaznejšemu pridobivanju energije. Čeprav morda še niste pripravljeni investirati v sončne celice za hišo, je torej smiselno razmisliti vsaj o manjšem projektu za vaš vikend objekt.

Pri tem naj opozorimo, da mora biti solarni komplet za vikend načrtovan v skladu z osnovnimi pravili, ki veljajo za klasične stanovanjske objekte. Najpomembnejša določba, ki jo morate upoštevati, je povezana z nazivno močjo solarnega kompleta oziroma fotovoltaične elektrarne. Moč naprave ne sme biti večja od 80 odstotkov moči odjemnega mesta. V praksi to pomeni, da je najvišja dovoljena nazivna moč naprave 34,4 kW. Elektrarna z večjo močjo bi namreč zahtevala pridobitev gradbenega dovoljenja.

Praviloma to ni težava; najvišja dovoljena nazivna moč naprave za samooskrbo je več kot dovolj za to, da zadosti potrebam po oskrbi z električno energijo v počitniških objektih, ki jih uporabljate samo občasno. Še več: prevelika moč bi predstavljala težavo, saj bi to po nepotrebnem podaljšalo povračilno dobo.

Sončne celice za vikend hišo morajo biti izbrane še posebej premišljeno

Prav zaradi optimizacije trajanja povračilne dobe zahtevajo sončne celice za vikend posebej skrbno načrtovanje. Poiskati morate optimalno moč, ki bo zadostila vašim potrebam, vendar ne bo previsoka. Višja moč namreč pomeni višjo ceno. Tako je vsekakor dobro, da imate pri dimenzioniranju pomoč strokovnjakov, kar velja tudi za solarne panele oz. sončne celice za hišo. Izkušeni strokovnjaki vam bodo pomagali izbrati najustreznejši solarni komplet za vikend ali za hišo, v kateri preživite večji del leta.

Sončne celice za vikend ali klasično hišo sicer ne zagotovijo popolne neodvisnosti, saj morajo biti naprave povezane z omrežjem. To omogoča oddajanje presežkov energije, po drugi strani pa odjem, če vaša fotovoltaična elektrarna ne zadošča za 100-odstotno oskrbo z električno energijo. Razlika med porabo in proizvodnjo električne energije se izračuna enkrat letno, na osnovi dvosmernega števca (gre za t. i. net metering oziroma neto merjenje).

Toda kljub delni odvisnosti od omrežja je mogoče doseči visoko stopnjo samooskrbe, še posebej če je lega objekta ugodna in če je projekt zasnovan in realiziran profesionalno. Tako je vsekakor smiselno izkoristiti priložnost, ki jo ponuja sončna energija – dolgoročni prihranki so lahko izjemni.

Sorodne objave
Leave a Reply

Zahtevajte ponudbo

Več podatkov kot posredujete, bolj natančna je lahko ponudba.
Če imate podatke o dimenziji strehe, naklonu, vrsti kritine ipd., nam to napišite v sporočilo.
Pri načrtovanju letne porabe električne energije je potrebno pomisliti tudi na možne bodoče večje porabnike energije, kot so električni avto, toplotna črpalka, IR paneli …