Pogosta vprašanja

Kaj pomeni samooskrba s sončno energijo?

Samooskrba s sončno energijo je proizvajanje lastne električne energije z mikro sončno elektrarno, ki je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe in s katero pokrivamo lastno porabo električne energije.

Komu je namenjena samooskrba z električno energijo?

Samooskrba z električno energijo je namenjena gospodinjskim in malim poslovnim uporabnikom za pokrivanje lastnih potreb električne energije.

Kakšna je lahko moč naprave in kam se lahko postavi?

Največja nazivna moč sončne elektrarne za samooskrbo je 0,8-kratnik priključne moči merilnega mesta. Maksimalna priključna moč odjemnega mesta za samooskrbo je 43 kW, kar pomeni, da je lahko sončna elektrarna dimenzionirana z maksimalno nazivno močjo 34,4 kW. Sončna elektrarna se lahko postavi na streho stavbe, ki se bo samooskrbovala z električno energijo, in na pomožne objekte poleg stavbe.

Ali potrebujem za sončno elektrarno za samooskrbo registrirano dejavnost za prodajo električne energije?

Ne. S proizvedeno električno energijo odjemalec pokriva lastno porabo energije, presežke pa podari v omrežje, zato ne potrebuje registrirane nobene dejavnosti.

Kaj pomeni sistem neto meritev?

Postavljena sončna elektrarna je namenjena pokrivanju lastnih potreb električne energije, viški in manjki pa se uravnavajo preko omrežja, ki deluje kot nekakšen hranilnik energije. Ob koncu obračunskega obdobja, kar je konec koledarskega leta, se izračuna razlika prevzete in oddane energije. Če je elektrarna na koncu leta proizvedla več energije, kot ste jo porabili, viške energije podarite električnemu distributerju, če pa ste porabili več kot je elektrarna proizvedla, je potrebno doplačati razliko, ki je nastala.

Ali lahko za sončno elektrarno za samooskrbo pridobim nepovratna sredstva?

Ne. Trenutno ni objavljenih razpisov za pridobitev subvencije za sončne elektrarne, na spodnji povezavi pa lahko preverite aktualne razpise nepovratnih sredstev.

EKOSKLAD.si

Ali mi potem, ko bom imel postavljeno sončno elektrarno za samooskrbo, ne bo več potrebno plačevati mesečnih računov za dobavo električne energije?

S postavljeno sončno elektrarno se znebite stroška prevzete električne energije, na mesečnem računu pa vam vseeno ostane strošek obračunske moči in prispevek OVE + SPTE. Ti dve postavki nista vezani na porabo in ju morate plačevati tudi v primeru, da na vašem merilnem mestu ni porabe električne energije.