Pogosta vprašanja

Ali lahko za sončno elektrarno za samooskrbo pridobim nepovratna sredstva?

Da. Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

  • 500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe. Kot naprava za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije se upošteva naprava s prigrajenim baterijskim hranilnikom, katerega kapaciteta shranjevanja (v kWh) znaša najmanj 0,7 h obratovanja naprave za samooskrbo z električno energijo pri nazivni električni moči (v kW).
    Primer izračuna: Naprava za samooskrbo z električno energijo moči 13 kW, mora imeti prigrajen baterijski hranilnik električne energije s kapaciteto najmanj 9,1 kWh, ker je 0,7 h x 13 kW = 9,1 kWh.

 

  • 50 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe; za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za naložbo v napravo za samooskrbo z električno energijo ali napravo za samooskrbo z električno energijo skupaj z baterijskim hranilnikom električne energije, ki je izvedena od vključno 1. 3. 2022 dalje in ki ob oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu že obratuje.

Kakšen je strošek izgradnje sončne elektrarne?

Stroški izgradnje sončne elektrarne se razlikujejo glede na tip kritine, velikost elektrarne, vrsto panelov in drugih komponent ter zahtevnost električne inštalacije.

Kdaj se mi investicija v sončno elektrarno povrne?

Povračilna doba investicije v sončno elektrarno je običajno med 5 in 10 leti, odvisno od stroškov elektrarne, cene električne energije in izkoristka sončne elektrarne.

Komu se splača imeti sončno elektrarno za samooskrbo?

Sončna elektrarna se splača posameznikom, ki imajo dovolj veliko porabo električne energije in ugodno usmerjenost hiše ter vsem, ki želijo zmanjšati svoj ogljični odtis.

Ali se z izgradnjo sončne elektrarne zavarujem pred višanjem cen električne energije?

Da, sončna elektrarna vam omogoča fiksiranje stroškov energije za življenjsko dobo sistema in vas lahko zavaruje pred nestabilnimi cenami energije.

Ali je gradnja lastne sončne elektrarne smiselna in finančno upravičena?

Da, v večini primerov je gradnja sončne elektrarne smiselna in finančno upravičena, še posebej, če upoštevamo dolgoročne prihranke pri računih za električno energijo in možne subvencije.

Ali poleg teže snega in moči vetra na tip montažnega sistema vpliva še kaj?

Da, na izbiro montažnega sistema vplivajo tudi tip strehe, kot naklona, smer namestitve, vrsta gradbenega materiala in druge lokalne značilnosti.

Doma se že ogrevamo na toplotno črpalko. Velja v tem primeru kakšen poseben postopek namestitve sončne elektrarne?

Ne. Sončna elektrarna in toplotna črpalka delujeta neodvisno ena od druge. Potrebno pa je predvideti dovolj veliko sončno elektrarno, da pokrije potrebe električne energije toplotne črpalke.

Je sončna elektrarna na voljo tudi za pravne osebe?

Da, mnoga podjetja se odločajo za investicijo v sončne elektrarne kot način zmanjšanja stroškov energije in izboljšanja trajnostnih ciljev.

Ponudnikov sončnih elektrarn je veliko. Zakaj izbrati ravno LCR SOLAR?

Prednost našega podjetja je v prilagodljivosti strankam. Za vsakega posameznika skrbno pripravimo ponudbo prilagojeno za njegove potrebe, zaradi možnosti uporabe sistema mikroinverterjev ali SolarEdge sistema pa smo bolj fleksibilni in vedno najdemo najugodnejšo rešitev.

Kakšen vpliv ima sončna elektrarna na okolje?

Sončne elektrarne imajo pozitiven vpliv na okolje, saj proizvajajo čisto energijo brez izpustov toplogrednih plinov.

Kolikšna je garancijska doba? Kakšna je garancija posameznih komponent?

Garancijska doba se razlikuje glede na proizvajalca in komponento. Paneli JA Solar imajo 12 let produktne garancije delovanja panela in 25 let garancije na linearno padanje moči. Mikroinverterji Hoymiles imajo garancijsko dobo 12 let, enako kot tudi inverterji podjetja SolarEdge.

Kakšna je življenjska doba sončne elektrarne?

Sončne elektrarne imajo običajno življenjsko dobo med 25 in 30 let, vendar lahko z ustrezno vzdrževanjem delujejo tudi dlje.

Ali sončna elektrarna seva?

Sončni paneli ne oddajajo škodljivega sevanja. Inverterji in drugi električni komponenti lahko proizvajajo majhno količino elektromagnetnega sevanja, vendar je to na ravneh, ki so običajno varne za ljudi.

Kako je z gašenjem požara, če je na strehi sončna elektrarna?

Mikroinverterji Hoymiles in sistem SolarEdge deluje zgolj ob sinhronizaciji z elektro omrežjem, kar pomeni, da ob izklopu sončne elektrarne le ta preneha delovati in sistem zmanjša napetost v sistemu.

Kako veliko sončno elektrarno potrebujem?

Velikost sončne elektrarne je odvisna od vaše letne porabe električne energije in ciljev, kot so samooskrba ali prodaja viškov energije v omrežje.

Zakaj je zelo pomembno izbrati ustrezno velikost sončne elektrarne?

Ustrezen izbor velikosti sončne elektrarne zagotavlja optimalno razmerje med investicijo in prihranki, preprečuje presežek proizvedene energije, ki ga ne bi mogli prodati ali shraniti, in zagotavlja, da bo sistem zadostil vašim potrebam.

Ali bom v primeru daljšega obdobja slabega vremena ostal brez električne energije?

Če je vaša sončna elektrarna povezana z omrežjem, boste še vedno prejemali elektriko iz omrežja v obdobjih, ko vaša elektrarna ne proizvaja dovolj energije. Če imate sistem za shranjevanje energije, lahko ta zagotovi rezervno energijo za krajša obdobja slabega vremena.

Do kdaj velja neto meritev?

Če se želite priklopiti po sistemu »net-metering« morate do konca leta 2023 pridobiti soglasje pristojnega elektro distribucijskega operaterja, sončna elektrarna pa mora biti priklopljena na omrežje do konca leta 2024.

Ali je potrebno kakršno koli vzdrževanje sončne elektrarne?

Sončne elektrarne običajno zahtevajo minimalno vzdrževanje, kot je občasno čiščenje panelov in preverjanje inverterjev in drugih komponent.

Ali je pomemben naklon strehe? Kaj pa lega?

Naklon in smer strehe sta pomembna za maksimalno učinkovitost sončne elektrarne. Idealno je, da so paneli usmerjeni proti jugu z naklonom približno 37°.

Ali lahko s hranilnikom energije ostanem neodvisen od distribucijskega omrežja?

S hranilnikom energije je mogoče povečati neodvisnost od omrežja, vendar popolna neodvisnost običajno zahteva večji sistem za shranjevanje in večjo sončno elektrarno.

Ali se hranilnik energije splača? Kdaj bo zakonsko predpisan in obvezen?

Odločitev za hranilnik energije je odvisna od cen električne energije, tarif, subvencij in osebnih ciljev glede neodvisnosti od omrežja. Trenutno hranilniki energije še niso obvezni.

Ali mi omogoča uporaba hranilnika v kombinaciji s sončno elektrarno, neodvisnost od izpadov električnega omrežja?

Da, hranilnik energije v kombinaciji s sončno elektrarno vam lahko omogoča, da ostanete oskrbovani z elektriko tudi med izpadi v omrežju.

Kako učinkovite so sončne elektrarne?

Učinkovitost sončne elektrarne je odvisna od vrste panelov, sistema in lokacije.

Ali sončni paneli delujejo tudi v oblačnih dneh?

Sončni paneli delujejo tudi v oblačnih dneh, vendar z manjšo učinkovitostjo. Svetloba še vedno prehaja skozi oblake, zato paneli še vedno proizvajajo elektriko, čeprav v manjših količinah.

Kakšno vzdrževanje potrebujejo sončni paneli?

Paneli običajno potrebujejo minimalno vzdrževanje. Pomembno je, da so čisti, zato jih je občasno treba očistiti, še posebej, če se nabere prah, ptičji iztrebki ali druga umazanija.

Ali je sončna energija res bolj okolju prijazna?

Sončna energija proizvaja elektriko brez emisij ogljikovega dioksida ali drugih onesnaževalcev, kar pomeni, da ima veliko manjši ogljični odtis v primerjavi s fosilnimi gorivi.

Ali obstajajo subvencije ali spodbude za postavitev sončne elektrarne?

Subvencije za manjše sončne elektrarne dodeljuje Eko sklad, za večje elektrarne pa se investitorji lahko prijavijo na javne razpise za sofinanciranje s strani države.

Kako pogosto je potrebno očistiti sončne panele?

Čiščenje je odvisno od lokacije in okoljskih dejavnikov, kot so prah, ptičji iztrebki ali sneg. V povprečju je dobro očistiti panele enkrat letno.

Kako vplivajo sončne elektrarne na vrednost nepremičnine?

V mnogih primerih lahko sončna elektrarna poveča vrednost nepremičnine zaradi zmanjšanih stroškov električne energije in pozitivnega okoljskega vpliva.

Kako velika sončna elektrarna je potrebna za povprečno gospodinjstvo?

To je odvisno od porabe električne energije v gospodinjstvu in razpoložljive sončne svetlobe. V povprečju enostanovanjska hiša z ogrevanjem na toplotno črpalko porabi med 8-10 MWh letno.

Kakšna je razlika med sončnimi elektrarnami in solarnimi kolektorji za toplo vodo?

Sončne elektrarne uporabljajo fotovoltaične panele za pretvorbo sončne svetlobe v električno energijo, medtem ko solarni kolektorji za toplo vodo absorbirajo sončno svetlobo in jo uporabljajo za segrevanje vode.

Ali lahko sončne panele namestim sam?

Čeprav je možno samostojno namestiti sončne panele, je priporočljivo, da to opravijo strokovnjaki, da se zagotovi pravilno namestitev, varnost in se izpolni vse zahteve in standarde.

Kako vpliva senca na učinkovitost sončnih panelov?

Senca zmanjšuje učinkovitost sončnih panelov. Če je del panela v senci, lahko to zmanjša celotno proizvodnjo energije tega panela, saj deluje kot ena celota. Paneli JA Solar so narejeni s »half-cell« tehnologijo, kar pomeni, da panel ne deluje kot celota ampak je razdeljen na dva dela.

Kakšne so možnosti financiranja za postavitev sončne elektrarne?

Možnosti financiranja lahko preverite pri Eko skladu ali pri različnih bančnih ponudnikih.

Kako vpliva temperaturno nihanje na delovanje sončnih panelov?

Previsoke temperature lahko zmanjšajo učinkovitost sončnih panelov, medtem ko lahko nizke temperature v nekaterih primerih povečajo njihovo učinkovitost.

Kakšni so varnostni vidiki pri postavitvi in uporabi sončne elektrarne?

Varnostni vidiki vključujejo pravilno namestitev, preprečevanje električnih udarov, zaščito pred vremenskimi vplivi in redno vzdrževanje sistema.

Kakšna je razlika med fiksnimi in sledilnimi (tracker) sistemi za sončne panele?

Fiksni sistemi imajo panele, ki so nepremično nameščeni, medtem ko sledilni sistemi omogočajo, da se paneli premikajo in sledijo soncu, kar povečuje njihovo učinkovitost.

Ali lahko sončne panele namestim na vsako vrsto strehe?

Večina streh je primerna za namestitev sončnih panelov, vendar je potrebno upoštevati naklon, smer in trdnost strehe.

Kako dolgo traja, da se sončna elektrarna popolnoma postavi in začne delovati?

Trajanje montaže je odvisno od velikosti sončne elektrarne, v večini primerov manjših sončnih elektrarn pa montaža traja dan ali dva.

Ali lahko sončno elektrarno razširim v prihodnosti?

Da, sončne elektrarne je mogoče razširiti, če je na lokaciji na voljo dovolj prostora in če je sistem zasnovan za morebitno širitev.

Kaj pomeni samooskrba s sončno energijo?

Samooskrba s sončno energijo pomeni proizvodnjo lastne električne energije za osebne potrebe z uporabo sončnih panelov, ne da bi bili popolnoma neodvisni od omrežja.

Komu je namenjena samooskrba z električno energijo?

Samooskrba je namenjena gospodinjstvom, podjetjem in drugim subjektom, ki želijo zmanjšati svojo ogljični odtis ter znižati stroške električne energije.

Kakšna je lahko moč naprave in kam se lahko postavi?

Največja nazivna moč sončne elektrarne za samooskrbo je 0,8-kratnik priključne moči merilnega mesta. Maksimalna priključna moč odjemnega mesta za samooskrbo je 43 kW, kar pomeni, da je lahko sončna elektrarna dimenzionirana z maksimalno nazivno močjo 34,4 kW. Sončna elektrarna se lahko postavi na streho stavbe, ki se bo samooskrbovala z električno energijo, in na pomožne objekte poleg stavbe.

Ali potrebujem za sončno elektrarno za samooskrbo registrirano dejavnost za prodajo električne energije?

Ne. S proizvedeno električno energijo odjemalec pikriva lastno porabo energije, presežke pa odda v omrežje, zato ne potrebuje registrirane nobene dejavnosti.

Kaj pomeni sistem neto meritev?

Postavljena sončna elektrarna je namenjena pokrivanju lastnih potreb električne energije, viški in manjki pa se uravnavajo preko omrežja, ki deluje kot nekakšen hranilnik energije. Ob koncu obračunskega obdobja, kar je konec koledarskega leta, se izračuna razlika prevzete in oddane energije. Če je elektrarna na koncu leta proizvedla več energije, kot ste jo porabili, viške energije podarite električnemu distributerju, če pa ste porabili več kot je elektrarna proizvedla, je potrebno doplačati razliko, ki je nastala.

Ali mi potem, ko bom imel postavljeno sončno elektrarno za samooskrbo, ne bo več potrebno plačevati mesečnih računov za dobavo električne energije?

S postavljeno sončno elektrarno se znebite stroška prevzete električne energije, na mesečnem računu pa vam vseeno ostane strošek obračunske moči in prispevek OVE + SPTE. Ti dve postavki nista vezani na porabo in ju morate plačevati tudi v primeru, da na vašem merilnem mestu ni porabe električne energije.