Izdelava sončne elektrarne »na ključ«

V podjetju LCR smo z vami skozi celoten proces izdelave sončne elektrarne na ključ: od projektiranja in dimenzioniranja elektrarne do končnega priklopa na distribucijsko omrežje.
Za vas uredimo vso potrebno dokumentacijo pri pristojnem elektrodistribucijskem operaterju in izpolnimo vlogo za uveljavljanje pravice do nepovratnih sredstev pri Eko skladu.

Samooskrba s sončno elektrarno spada v kategorijo obnovljivih virov energije in je kot taka subvencionirana s strani Eko sklada. Subvencija Eko sklada znaša 180,00 € na 1 kVA nazivne moči vgrajene naprave za samooskrbo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Vabimo vas, da oddate povpraševanje in pridobite informativno ponudbo, ki bo prilagojena vašim potrebam po električni energiji.

Stroški, ki so priznani za pridobitev subvencije, so:

R

Nakup naprave za samooskrbo z električno energijo

R

Montaža sončne elektrarne in zagon

R

Pripadajoče električne inštalacije in oprema

Ker je električna energija, pridobljena z napravo za samooskrbo, namenjena izključno pokrivanju lastnih potreb, je dimenzioniranje naprave eden ključnih faktorjev za smotrnost naložbe. Ob slabo dimenzionirani elektrarni se lahko povračilna doba naložbe znatno poveča.

Zato oddajte povpraševanje in pridobite informativno ponudbo, ki bo prilagojena vašim potrebam električne energije.

SAMOOSKRBA

KOMPONENTE

REFERENCE